Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar fastighet i Eskilstuna för 66 miljoner kronor

Pressmeddelande

30 oktober 2020
 

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat, via bolag, fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 från Destomer AB. Fastigheten ligger i Vilsta industriområde och kompletterar Stendörrens befintliga bestånd i Eskilstuna på ett bra sätt. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 66 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 7 925 kvadratmeter fördelade på lätt industri och lager. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med 31 oktober 2032. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.