Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar i Enköping

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med en privat aktör om förvärv av fastigheten Enköping Stenvreten 7:60 i Stenvretens industriområde. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 19 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 36 miljoner kronor. Tillträde planeras till den 31 augusti 2018.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 4 556 kvadratmeter och består av lokaler för lager och lätt industri. Det finns i dagsläget ett tiotal hyresgäster på fastigheten och uthyrningsgraden är för närvarande drygt 93 procent med ett årshyresvärde om 3 miljoner kronor.

”Vi är glada att kunna köpa en fastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Enköping är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

”Vi avser att göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare. Såväl förvaltning som uthyrning gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Nordier Property Advisors AB har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.