Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar i Upplands-Väsby

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Starbo Holding AB om förvärv av fastigheten Upplands-Väsby Glädjen 1:56 intill E4:an vid Trafikplats Glädjen. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 22,7 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,5 miljoner kronor. Tillträde planeras till den 3 september 2018 och förvärvet är villkorat av köparens styrelsebeslut.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 1 800 kvadratmeter och består av lokaler för kontor och lager. Den största hyresgästen i fastigheten är SCN, ett dotterbolag till börsnoterade Addtech. Årshyresvärdet uppgår till 2,2 miljoner kronor.

”Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med en stark hyresgäst i ett strategiskt intressant område som utvecklas hela tiden. Fastigheten flankerar E4 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Upplands-Väsby är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

”Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare och där vi vill växa ytterligare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Nordier Property Advisors AB har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.