Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar i Västerås

Pressmeddelande

30 november 2018

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Catea Group AB och Zemafor AB om förvärv av fastigheten Västerås Ateljén 1 intill E18 vid Erikslund. Förvärvet sker i bolagsform, genom förvärv av samtliga andelar i ett fastighetsägande kommanditbolag. Den preliminära köpeskillingen för andelarna uppgår till 35,6 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 36 miljoner kronor. Tillträde skedde den 29 november 2018.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 3 459 kvadratmeter och består av lokaler för lager, kontor och sällanköpshandel. Årshyresvärdet uppgår till 4,2 miljoner kronor.

”När vi förvärvade den större Västeråsportföljen av Castellum gav vi uttryck för att kompletteringsförvärv skulle göras. Denna mycket välskötta fastighet flankerar E18 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet och en bra hyresgästmix. Såväl förvaltning som uthyrningsarbete gagnas av att vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Säljarens rådgivare var New Property Transaktion och köparens legala rådgivare var Advokatfirman Glimstedt.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.