Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar lagerfastighet i Västerås för 102 miljoner kronor

Pressmeddelande

1 mars 2021

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat, via bolag, fastigheten Västerås Hovmästaren 2 från Hygienteknik Sverige Holding AB. Fastigheten ligger i distriktet Långängarna och kompletterar Stendörrens befintliga bestånd i Västerås väl. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 102 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 8 629 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med 29 februari 2028.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.
 

Erik Ranje, 070-308 52 09