Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar modern lagerfastighet under uppförande i Eskilstuna för 64 miljoner kronor

Pressmeddelande

21 december 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat, via bolag, lagerfastigheten Grönsta 2:65, som är under uppförande från en privat säljare. Fastigheten är belägen i området Svista, vilket ligger i direkt anslutning till existerande och kommande logistiketableringar, och kommer att komplettera Stendörrens befintliga bestånd i Eskilstuna väl. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 64,3 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 5 000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster på hyresavtal som löper under 10 år från tillträdesdagen.   

Tillträde sker när fastigheten är färdigställd, vilket beräknas ske i september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.