Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter har emitterat obligationer om 300 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Stendörren Fastigheter AB (publ) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor till en kurs om 100,25%. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 1 000 miljoner kronor (ISIN: SE0011282052) med slutligt förfall i juni 2021, varav obligationer om 350 miljoner kronor emitterats tidigare. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till fastighetsförvärv, investeringar och generella verksamhetsändamål.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och ensam arrangör i samband med obligationsemissionen. Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör.

Telefon: +46 70-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.