Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter har emitterat obligationer om 350 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren Fastigheter”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 350 mkr under det befintliga ramverket om 1,000 mkr med förfall 2020 (ISIN: SE0010023564). Stendörren Fastigheter har sedan tidigare obligationer om 360 mkr utestående under ramverket, vilket innebär att den totala volymen nu uppgår till 710 mkr. Obligationerna emitterades till en kurs om 100%. Obligationerna löper med en kupongränta om Stibor 3m + 4,0% fram till slutgiltigt förfall den 5 juli 2020. Emissionslikviden kommer att användas för att allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv inom ramen för bolagets förvärvsstrategi. Stendörren Fastigheter kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna hos Nasdaq Stockholm.

Stendörren Fastigheters VD Fredrik Brodin:

”Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad  och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske”

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se