Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter hyr ut ca 1 000 kvm till Taxiutrustning AB i Högdalens Industriområde

Taxisutrustning, ett dotterbolag till Taxi Stockholm verksamma inom taxiteknik, har tecknat ett 8-årigt hyrestavtal i Stendörrens fastighet Blixljuset 14 med adress Harpsundsvägen 148 i Högdalen. Stendörren äger 8 fastigheter i Högdalens Industriområde omfattande totalt 33 500 kvm. I och med denna uthyrning är fastigheten, som utgjort Stendörrens enda vakans i området, fullt uthyrd. Taxiutrustnings rådgivare i affären har varit Eric Johansson på JLL Corporate Solutions.

”Vi har under senare tid upplevt ett starkt intresse för Högdalens Industriområde och våra lokaler. Denna trend återspeglas tydligt i nu tecknat hyresavtal med lång hyrestid och starkt hyresflöde. Vi ser väldigt mycket fram emot att välkomna vår nya hyresgäst och vår fortsatta samverkan, säger Fredrik Brodin, VD på Stendörren Fastigheter.”

”Stendörrens fastighet i Högdalen ligger i ett lättillgängligt och väletablerat industriområde. Här får vi lokaler som stödjer vårt arbete och skapar trivsel för både våra medarbetare och kunder. Vi ser nu fram emot att utveckla vår verksamhet tillsammans med våra medarbetare och vår nya hyresvärd säger Johanna Löttiger, VD på Taxiutrustning.”

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se