Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheten Stockholm Båglampan 25

Stendörren har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan 25. Fastigheten förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 35 miljoner kronor och den preliminära köpeskillingen för aktierna beräknas uppgå till 24 miljoner kronor. Ankarhagen Ulvsunda AB ägs av Ankarhagen Fastigheter AB. Eftersom Stendörrens styrelseledamot Carl Mörk indirekt kontrollerar Ankarhagen Fastigheter AB, kommer ett eventuellt förvärv av aktierna i Ankarhagen Ulvsunda AB att utgöra en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman i Stendörren Fastigheter AB för godkännande. Mot ovanstående bakgrund kommer styrelsen för Stendörren Fastigehter AB att föreslå att stämman beslutar om att godkänna eventuellt förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan 25 från Ankarhagen Fastigheter AB. Stendörrens ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 23 maj 2017.

Stendörren äger sedan tidigare grannfastigheten Båglampan 35 och förvärvet av Båglampan 25 skapar goda förutsättningar och synergieffekter för vår vision att förädla kvarteren, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Om Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se