Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista

Pressmeddelande

21 december 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) emitterade den 18 november 2021 seniora icke-säkerställda obligationer om 600 mkr (”Obligationen”) med en ram om 1 200 mkr. I enlighet med obligationsvillkoren avser Stendörren ansöka om upptagande till handel av Obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Obligationen har Stendörren upprättat ett prospekt som idag, den 21 december 2021, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Första dag för handel av Obligationen förväntas inträffa omkring den 30 december 2021.

Prospektet är tillgängligt på Stendörrens hemsida (www.stendorren.se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                    

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.