Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter tecknar 15-årigt Grönt Hyresavtal med Eskilstuna kommunfastigheter

Stendörren Fastigheter AB har hyrt ut drygt 4 400 kvm lagerlokaler i fastigheten Grönsta 2:55 som är belägen i Svista industriområde i Eskilstuna. I lokalerna ska Eskilstuna kommuns Kultur & Fritidsförvaltning bedriva verksamhet i form av lagerhållning av museiföremål. I syfte att samverka för att minska lokalens miljöpåverkan inom områden som energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering har parterna tecknat en s.k. grön bilaga till hyresavtalet. Hyresavtalet löper på 15 år och inflyttning sker under sommaren 2018.

”Vi glada och stolta över att få hälsa Eskilstuna kommunfastigheter varmt välkomna till vår fastighet och ser fram emot ett långsiktigt samarbete” säger Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef. Telefon 08-518 331 11, maria.mastej@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se