Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren förlänger viktigt hyresavtal i Flen

Stendörren Fastigheter förlänger hyresavtalet med nuvarande hyresgäst avseende fryslagret i fastigheten Flen Talja 1:36. I samband med förlängningen investerar Stendörren cirka 7,5 miljoner kronor i en ny energibesparande frysanläggning. Det nya avtalet omfattar hela den förhyrda ytan om 13 100 kvadratmeter och löper till 31 december 2027. Hyresnivån uppgår till 8,75 miljoner kronor per år vilket motsvarar tidigare hyresnivå plus tillägg för investeringen.

Fredrik Brodin, VD på Stendörren gläds åt förlängningen av detta viktiga hyresavtal och den energibesparande investeringen som både skapar en bättre miljö, bättre ekonomi för hyresgästen och ett stabilt kassaflöde för hyresvärden över lång tid.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se, eller Magnus Sundell, CFO, magnus.sundell@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se