Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren förvärvar i Botkyrka

Idag har Stendörren Fastigheter, genom bolagsförvärv från Niam, förvärvat och tillträtt fastigheten Botkyrka Tegelbruket 1. Fastigheten omfattar cirka 22 000 kvadratmeter uthyrbar yta för handel. Fastigheten är fulluthyrd till 3 hyresgäster på nytecknade hyresavtal med en genomsnittlig löptid om 10 år. På fastigheten finns även en byggrätt om 50 000 kvadratmeter BTA för handel eller lätt industri ändamål. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är 119,6 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se