Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar i Haninge

Stendörren Fastigheter AB har ingått avtal med AT Mothållet AB att genom bolag förvärva fastigheten Haninge Söderbymalm 7:35 i  Handens industriområde till ett underliggande fastighetsvärde om 59 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 33 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 december 2017.

Fastigheten är bebyggd med drygt 4 100 kvadratmeter lokaler för lager och lätt industri och är fullt uthyrd till bilskadeföretaget TKMB Bil AB på ett 10-årigt hyresavtal.

”Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med Stendörrens affärsmodell.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

”Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Bellman & Partner AB var säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se