Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar lagerfastighet i Köpenhamnsregionen för 28 miljoner kronor

Pressmeddelande

3 maj 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat lagerfastigheten Kirstinehöj 12, Kastrup från en privat säljare. Fastigheten kompletterar Stendörrens befintliga bestånd i Köpenhamnsregionen väl. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 20 miljoner danska kronor motsvarande cirka 28 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 716 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med juni 2032. Efter förvärvet består Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen av 7 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvm.   

Tillträde beräknas ske den 1 juli 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.