Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar två fastigheter i Enköping och Södertälje

Pressmeddelande

1 oktober 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag, via bolagsförvärv, tillträtt fastigheterna Romberga 23:17 i Enköping och Rymdhunden 1 i Södertälje. Fastigheterna omfattar totalt 8 262 kvadratmeter lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet. Fastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående kontraktstid om ca 5,4 år. Säljarna i båda fallen är privatägda bolag. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionerna uppgår till knappt 87 miljoner kronor. Förvärven ökar Stendörrens löpande intjäning med cirka 9 miljoner koronor i förväntat årligt driftnetto.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.