Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar två lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen för 73 miljoner kronor

Pressmeddelande

1 november 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har förvärvat industri- och lagerfastigheterna Farverland 7 i Glostrup och Farum Gydevej 62 i Farum från privata säljare. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 50 miljoner danska kronor motsvarande cirka 73 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 527 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster på längre avtal. Efter förvärvet består Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen av 9 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 31 000 kvm.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.