Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren genomför kompletteringsförvärv i Sollentuna

Stendörren har, från en privat ägare, förvärvat fastigheten Traversen 14 i Sollentuna för 6 miljoner kronor. Fastigheten omfattar cirka 740 kvadratmeter markyta bebyggd med en mindre, fullt uthyrd industrifastighet om 372 kvadratmeter. Den nu förvärvade fastigheten är grannfastighet till den större Traversen 15 som Stendörren förvärvade i september i år.

”Förvärvet av Traversen 14 utgör ett viktigt komplement till vårt tidigare förvärv. Dom två fastigheterna utgör tillsammans en naturlig enhet och möjliggör efter ändrad detaljplan utveckling av ett helt bostadskvarter.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-518 331 00).

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 13:30.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se