Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren gör första förvärvet i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för 75 mkr i Helsingforsregionen

Pressmeddelande

5 juli 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Helsingfors genom förvärv av industrifastigheterna Tiilitie 8, Tiilitie 10 och Pyymosantie 4, Vantaa från ett lokalt fastighetsbolag. Fastigheterna blir Stendörrens första förvärv i den attraktiva Helsingforsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 6,9 miljoner euro motsvarande cirka 75 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 591 kvadratmeter. Fastigheterna är uthyrda till flera olika hyresgäster.

Tillträde beräknas ske den 7 juli 2022.

Vi är mycket glada att kunna fortsätta vår expansion i ytterligare en ny marknad genom första förvärvet i Helsingforsregionen. Vi har följt marknaden en tid och ser att det finns attraktiva affärer här som kan bidra med god avkastning och värdetillväxt. Fastigheterna är belägna i det etablerade industriområdet Petikko, Vantaa och har god utvecklingspotential.”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                      

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 21:20 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.