Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren gör första förvärvet i Norge och förvärvar en industri- och lagerfastighet för 55 mkr i Osloregionen

Pressmeddelande

3 december 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Oslo genom förvärv av industri- och lagerfastigheten Heiasvingen 33, Lillestrøm från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens första förvärv i den intressanta Osloregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 55 miljoner norska kronor motsvarande cirka 55 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 850 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med 31 juli 2031.

Tillträde beräknas ske den 17 december 2021.                        

Vi är nöjda över att ha startat resan i Norge och fortsätta vår expansion i ytterligare en ny marknad. Vi bedömer att det i Osloregionen, som är en marknad vi har följt en tid, finns attraktiva affärer som kan bidra med god avkastning och värdetillväxt. Fastigheten är belägen i ett etablerat industriområde och är uthyrd på ett långt avtal till en stark hyresgäst.”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.         

                                    

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                     

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 14.35 CET.                                               

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.