Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren gör kompletteringsförvärv i Librobäck, Uppsala

Genom bolagsförvärv har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheten Uppsala, Librobäck 18:1 från Smartab, Hi-Tech Chemicals AB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 24,5 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 33 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd till Hi-Tech Chemicals AB på ett 12-årigt hyresavtal med en bashyra på 2,3 miljoner kronor per år. Fastigheten som totalt omfattar 6 800 kvadratmeter, är bebyggd med cirka 2000 kvadratmeter lokaler för lager eller lätt industri. Det finns även en byggrätt om ytterligare 2 000 kvadratmeter.

”Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i Librobäck, ett område där vi sedan tidigare äger fastigheter. Det 12-åriga hyresavtalet ger oss stabila kassaflöden och bra finansiering”, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Nordier Property Advisors var säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Om Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se