Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren gör sitt femte förvärv i Köpenhamnsregionen för 31 miljoner kronor

Pressmeddelande

11 april 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat lagerfastigheten Rönnevangsalle 8, Hilleröd från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens femte förvärv i den attraktiva Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 22,5 miljoner danska kronor motsvarande cirka 31 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3 089 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med april 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                      

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.