Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren gör sitt fjärde förvärv i Köpenhamnsregionen för 42 miljoner kronor

Pressmeddelande

4 januari 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat industrifastigheten Kirstinehøj 3, Kastrup från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens fjärde förvärv i den attraktiva Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 30,9 miljoner danska kronor motsvarande cirka 42 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 772 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst.

Vi är mycket glada att kunna börja det nya året med vårt fjärde förvärv i den intressanta Köpenhamnsregionen. Fastigheten har ett mycket bra läge i direkt anslutning till Kastrups flygplats och har en stark hyresgäst.”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                        

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.