Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren gör sitt tredje förvärv i Köpenhamnsregionen för 29 miljoner kronor

Pressmeddelande

22 december 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag förvärvat lagerfastigheten Avedöreholmen 51, Hvidovre från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens tredje förvärv i den attraktiva Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 21 miljoner danska kronor motsvarande cirka 29 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 046 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med juni 2029.

Vi fortsätter den snabba tillväxten i Danmark med vårt tredje förvärv i den intressanta Köpenhamnsregionen. Fastigheten har ett mycket centralt läge och är uthyrd på ett långt avtal till en stark hyresgäst. Denna affär blir även bolagets elfte för året där den totala förvärvade volymen uppgår till cirka 750 miljoner svenska kronor, vilket jag är väldigt nöjd med då konkurrensen om objekten på våra olika marknader är och har varit väldigt hög.”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.