Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren har tecknat hyresavtal med Dahl avseende uthyrning för Dahls nya centrallager i GreenHub Bro och förvärvar Dahls fastighet i Kallhäll

(justering med tillägg av kontaktperson)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) har tecknat hyresavtal med Dahl Sverige AB (”Dahl”), som ingår i den globala byggkoncernen Saint-Gobain, avseende uthyrning av nytt centrallager för Dahl. Det nya centrallagret ska ligga i GreenHub Bro. Upplåtelsen omfattar totalt ca 155 000 kvadratmeter mark med en byggnad om ca 56 500 kvadratmeter. Vidare har Dahl erhållit en option att förhyra ytterligare ca 50 000 kvadratmeter mark i angränsande område. Hyresavtalet omfattar en hyresperiod om 20 år med en årshyra om cirka 44 miljoner kronor. Hyresavtalet är villkorat av erforderliga myndighetsbeslut och att den nya detaljplanen som är under framtagande antas.

GreenHub Bro är namnet på det nya logistikcentret i Upplands-Bro som Stendörren utvecklar, tidigare under namnet Stockholm Väst Logistik. GreenHub Bro omfattar nästan   1 200 000 kvadratmeter planlagd mark med möjlighet att bygga närmare 400 000 kvadratmeter nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. I GreenHub Bro finns sedan tidigare Coops centrallager för kolonialvaror. Området har ett fantastiskt läge med egen järnvägsanslutning till stambanan, pendeltåg i absolut närhet och direkt anslutning till E18 via den nya motorvägspåfarten Kockbacka som öppnar sommaren 2018. Genom etableringen av GreenHub Bro skapas en modern och hållbar arbetsplats för tusentals personer som möter framtidens krav på miljövänliga och flexibla logistiklösningar samtidigt som konsumenternas krav på snabba leveranser kan tillgodoses.

Parterna har även träffat avtal om överlåtelse av fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll, där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet. Fastigheten ägs idag av det av Dahlkoncernen helägda bolaget Daltrean KB (”Bolaget”). Stendörren ska tillträda andelarna i Bolaget när villkoren i hyresavtalet avseende Dahls nya lokaler i GreenHub Bro är uppfyllda. Fastigheten omfattar cirka 35 000 kvadratmeter lagerlokaler och kontor. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 410 miljoner kronor vilket, efter avräkning för intern skuld som vid utgången av 2016 uppgick till cirka 130 miljoner kronor samt latent skatt, kommer utgöra priset för kommanditbolagsandelarna. Dahl kommer att hyra hela fastigheten fram till dess att inflyttning sker i de nybyggda lokalerna i GreenHub Bro, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2020/21. Årshyran uppgår till 26,5 miljoner kronor. Efter att Dahl flyttat in i de nybyggda lokalerna i GreenHub Bro kommer fastigheten att utgöra en del av Stendörrens projektportfölj.

Stendörrens VD Fredrik Brodin:

– Vi är oerhört glada och stolta över att Dahl valt oss som hyresvärd för sitt nya centrallager. Vi ser fram emot att gemensamt skapa moderna lokaler med stort fokus på hållbarhet.

Tomas Johansson, VD och koncernchef Dahl Sverige AB:

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla moderna lager och logistiklokaler där vi har möjlighet att samlokalisera och modernisera våra verksamheter.

Nordier Property Advisors har varit rådgivare till Stendörren i samband med uthyrningen av nytt centrallager för Dahl.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.45, den 30 oktober 2017.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se