Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren har tecknat hyresavtal med Södertälje Industriservice AB avseende 11 300 kvm logistiklokaler i Almnäs, Södertälje

Pressmeddelande

8 maj 2023

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 5,5-årigt hyresavtal med Södertälje Industriservice AB (ISAB) avseende en logistikbyggnad på fastigheten Almnäs 5:23 i Södertälje. Lokalerna om 11 300 kvm omfattar en hel byggnad som därmed blir fullt uthyrd och färdigställd under kvartal 2 2023. Tillträde till lokalerna sker 1 juli 2023.

”Vi är glada över att ISAB valt att etablera en stor del av sin verksamhet i vår första nyproducerade byggnad i området. Vi startade projektet på spekulation och det här bekräftar att vi utöver att bygga hållbart också har attraktiva lokaler som direkt möter kundernas behov. Almnäs är en del av det framväxande Stockholm Syd, ett av Stockholmsregionens största utvecklingsområden för logistik, där vi har ytterligare produktion pågående”, säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

”Det är en stor fördel för oss att samlokalisera flera av våra verksamheter i nya moderna lokaler i Almnäs. Det ger oss ännu bättre förutsättningar för att fortsätta leverera högkvalitativ service till våra kunder. Lokalerna kommer möta våra behov på ett mycket bra sätt och vi ser fram emot att flytta in i nya, hållbara och trivsamma lokaler. Vi har sedan tidigare samarbete med Stendörren, som vi upplever som ett professionellt och seriöst företag, därför känner vi stor tillförsikt med ett fortsatt framtida samarbete”, säger Björn Säfström, VD för Södertälje Industriservice AB, ISAB

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, utvecklingschef, 0708-11 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.