Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren hyr ut ca 129 000 kvm i Upplands-Bro till Fortifikationsverket

Pressmeddelande

22 december 2023

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Fortifikationsverket avseende fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro. Avtalet omfattar dels fastighetens samtliga lager- och kontorsytor samt servicebyggnader med en total uthyrbar area om cirka 129 000 kvm, dels markyta i anslutning till byggnaderna. Fastigheten blir genom uthyrningen fullt uthyrd. Tillträde till lokalerna sker den 1 oktober 2024, omedelbart efter att avtalet med den befintliga hyresgästen Coop löpt ut. Avtalet med Fortifikationsverket löper till den 30 september 2030, med en möjlig förlängning om ytterligare 4 år. Årligt hyresvärde, exklusive tillägg, uppgår till cirka 74 miljoner kronor och är fullt indexreglerat. Vissa moderniseringar och hyresgästanpassningar kommer att genomföras i nära dialog med Fortifikationsverket.   

”Efter ett aktivt marknadsföringsarbete de senaste 6 månaderna som resulterat i ett stort intresse från potentiella hyresgäster, väl överstigande 500 000 kvm i offererad volym, är vi nu glada och stolta att kunna välkomna Fortifikationsverket till GreenHub. Att Fortifikationsverket väljer våra lokaler i Nygård 2:14 bekräftar GreenHub:s attraktiva läge i Mälardalen med närhet till Stockholm samt dess utmärkta kommunikationer med tillgång till såväl järnväg som vägnät i alla väderstreck.” säger Erik Ranje, Verkställande Direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, Verkställande Direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2023 kl. 14:00 CET

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.