Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren inkluderas i EPRA index

Pressmeddelande

8 september 2022

EPRA (The European Public Real Estate Association) har publicerat att Stendörren kommer att ingå i EPRA index.

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index (EPRA index) är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av cirka 500 fastighetsbolag.

”Vi är glada att Stendörren nu tas upp i EPRA index. Detta innebär att vi kan nå en bredare internationell investerarkrets, vilket skapar värde för bolaget och våra aktieägare”, säger Stendörrens VD Erik Ranje.

EPRA meddelar kvartalsvis vilka bolags aktier som tas upp i EPRA Index. Stendörrens B-aktie kommer att ingå i EPRA Index från och med den 19 september 2022.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Ranje, VD, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner i Norden. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.