Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren lämnar Katrineholm

I våras sålde Stendörren fastigheten Valla 16:1 i Katrineholm för 157 miljoner kronor efter att dessförinnan ha förlängt hyresavtalet. Nu säljer Stendörren Fastigheter även sin sista kvarvarande fastighet i staden, Karossen 7, vilken förvärvades i mars 2015 tillsammans med fem andra fastigheter i en större transaktion. Överenskommet fastighetsvärde i försäljningen är 42 miljoner kronor vilket överstiger förvärvsvärdet med drygt 8 miljoner kronor.

Karossen 7 säljs via en bolagstransaktion till en privat köpare. Frånträde kommer ske i februari 2017 och köpeskilling för aktierna kommer bestämmas på tillträdesdagen.

”Försäljningen av Karossen 7 ligger i linje med vår strategi att renodla vårt fastighetsbestånd till de orter inom Storstockholm och Mälardalen där tillväxten är som störst samtidigt som vi får en effektivare förvaltning när verksamheten koncentreras till färre områden”, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-121 317 01).  

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016 klockan 15:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se