Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Den 28 mars 2018 offentliggjorde Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen i dag den 29 mars 2018 och finns nu tillgängligt på Stendörrens hemsida, stendorren.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 10 april 2018. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 9 april 2018. Kortnamnet för Bolagets aktier, STEF B, kommer att vara oförändrat. Även ISIN-koden för Bolagets aktier, SE0006543344, kommer att vara oförändrad. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018, klockan 09:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.