Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av hybridobligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista

Pressmeddelande

13 november 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) emitterade den 18 september 2019 efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid (”Hybridobligationerna”). Stendörren avser att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Hybridobligationerna har Stendörren upprättat ett obligationsprospekt.

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 15 november 2019. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 13 november 2019 .

Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Stendörrens hemsida (www.stendorren.se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se
Magnus Sundell, CFO, 08-518 331 02 eller magnus.sundell@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.