Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista

Pressmeddelande

23 mars 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) emitterade den 28 januari 2021 seniora icke-säkerställda obligationer om 700 mkr (”Obligationen”) med en ram om 1 000 mkr. I enlighet med obligationsvillkoren avser Stendörren ansöka om upptagande till handel av Obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Obligationen har Stendörren upprättat ett prospekt som idag, den 23 mars 2021, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Första dag för handel av Obligationen förväntas inträffa omkring den 26 mars 2021.

Prospektet är tillgängligt på Stendörrens hemsida (www.stendorren.se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, +46 72-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.