Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer

Pressmeddelande

25 oktober 2023

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) emitterade den 21 september 2023 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 mkr (”Obligationen”) inom en ram om 600 mkr. I enlighet med obligationsvillkoren avser Stendörren ansöka om upptagande till handel av Obligationen på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av Obligationen har Stendörren upprättat ett prospekt som idag, den 25 oktober 2023, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Första dag för handel av Obligationen förväntas inträffa omkring den 27 oktober 2023.

Prospektet är tillgängligt på Stendörrens hemsida (www.stendorren.se) och kommer också att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.