Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren ringde i börsklockan när börsen öppnade på tisdagsmorgonen

Stendörren Fastigheter AB:s B-aktie handlas sedan börsens öppning idag på Nasdaq Stockholms huvudlista för medelstora bolag. Efter drygt tre år som noterat bolag byter nu bolaget handelsplats till Nasdaq Stockholm från Nasdaq First North Premier.

VD Fredrik Brodin kommenterar listbytet:

”Våra första tre år som noterat bolag har varit mycket framgångsrika med en tredubbling av fastighetsvärdet och förslag om höjd utdelning till våra aktieägare för tredje året i rad. Jag känner mig stolt att tillsammans med hela det engagerade Stendörrenteamet, som gjort ett fantastiskt jobb, få ringa i börsklockan och göra entré på huvudlistan. Vi ser fram emot att fortsätta bygga Stendörren ännu starkare med samma affärsidé och finansiella mål som tidigare. Vårt huvudfokus att äga, förvalta och utveckla fastigheter med starka kassaflöden i Stockholmsregionen har, i kombination med låg finansiell risk och lönsam projektutveckling, varit framgångsrikt. Våra mer än 500 hyresgäster, representerade av små och stora företag inom service, verkstad och logistik, är alla bidragande till våra stabila och över tid hållbara hyresintäkter samtidigt som de bidrar till regionens starka tillväxt. 

Jag är övertygad om att listbytet är positivt för våra aktieägare. Förutsättningarna för ett breddat ägande i Stendörrens aktie ökar väsentligt och vi ser redan en efterfrågan från institutioner och fonder. Med noteringen på huvudlistan ökar även möjligheten till en effektiv kapitalisering av bolaget, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra alla de affärsmöjligheter som finns i marknaden likväl som inom vårt bestånd. ”

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.