Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren säljer i Järfälla

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär sålt fastigheten Veddesta 2:76 till Fastighets AB Regio (gemensamägt av Sveafastigheter och tredje AP-fonden).

Fastigheten, som förvärvades i slutet av 2013 för 90 miljoer kronor från St Jude Medical som nyttjade lokalerna för eget bruk, är en tomställd projektfastighet omfattande ca 18 000 kvadratmeter kontorslokaler.

Överenskommet fastighetsvärde vid försäljningen till Regio är 165 miljoner kronor och aktielikviden uppgår till 76,4 miljoner kronor. Fastighetsvärdet överstiger senaste gjorda värdering med 19 miljoner kronor.

Frånträdet sker i januari 2017.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: ”Vi är glada att kunna sälja denna fastighet för ett pris som väsentligen överstiger vår värdering. Försäljningen frigör både kapital och projektledningsresurser som vi återinvesterar i andra projekt och förvärv.”

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se