Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren tecknar flera hyresavtal i Järfälla med ett samlat årligt hyresvärde om cirka 16,5 miljoner kronor

Stendörren Fastigheter AB utökar och förlänger det strategiskt viktiga hyresavtalet med Finisar Sweden AB i fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Det nya hyresavtalet omfattar ca 6 000 kvm lokalyta och löper på 10 år. I fastigheten bedriver Finisar högteknologisk forskning och tillverkning av optiska produkter för kommunikation, routrar och internet.

I samma fastighet har Stendörren Fastigheter även tecknat ett nytt 10 årigt hyresavtal avseende ca 2 400 kvm produktions- och kontorslokaler med Inission Stockholm AB. Företaget är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik.

Vidare har Stendörren Fastigheter även tecknat hyresavtal avseende kontor och lager om ca 340 kvm med PMC El i Stockholm AB.

”Genom dessa nya hyresavtal förbättrar vi väsentligt hyresavtalsstrukturen i vår fastighet i Veddesta samtidigt som vi långsiktigt säkrar våra hyresgästers behov av högteknologiska lokaler. Vi är glada och stolta över att vi fått förtroendet till fortsatt samarbete med Finisar och ser fram emot att välkomna våra nya hyresgäster ”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se  

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se