Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren tecknar hyresavtal med gop Sverige AB i nyproducerad logistikbyggnad i Brunna, Upplands-Bro

Pressmeddelande

18 augusti 2022

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med gop Sverige AB avseende lokaler i en logistikbyggnad under uppförande på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro. Lokalen omfattar ca 2 700 kvm och anpassas för verksamheten. Inflyttning sker sommaren 2023.

”Det är glädjande att gop Sverige AB valt att etablera sin verksamhet i vår första nyproduktion i området. Initialt startade vi projektet på spekulation och det här visar att vi bygger hållbara och flexibla lokaler som i slutfasen kan anpassas efter kundernas önskemål. Området har ett strategiskt läge och är sedan länge väletablerat. Det är tydligt att vi har ett starkt erbjudande och därför är det extra glädjande att vi snart står redo att kunna starta en andra etapp på fastigheten”, säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren

”Vi på gop har under en längre tid letat efter en ny anläggning som kan möta vår ökande marknad på ett så produktivt och effektivt sätt som möjligt. Vi är därför otroligt glada över att vi nu hittat en plats som uppfyller alla våra kriterier.

Med nya, större lokaler och lagerutrymmen i Brunna tar vi ett stort steg framåt i vår pågående tillväxtresa. Anläggningen matchar våra expansionsplaner samtidigt som vi kan effektivisera våra flöden ytterligare och därmed bli en än mer konkurrenskraftig leverantör och partner till våra kunder. Utöver större utrymmen ser vi placeringen i Brunna som mycket fördelaktig, med snabba distributionsvägar till Stockholm, övriga Mälardalen och vidare ut i landet. Vi ser mycket fram emot att flytta in!”, säger Petra Carnbäck, CEO gop Sverige AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                          

Erik Ranje, Verkställande direktör, 070-308 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, Utvecklingschef, 070-811 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner i Norden. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.