Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Med anledning av den pågående processen för listbyte från Nasdaq First North Premier, där Stendörren Fastigheters aktie är noterad idag, till Nasdaq Stockholms huvudlista, har styrelsen i Stendörren Fastigheter beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari till september 2016 till den 1 november 2016 klockan 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-518 331 00).

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2016 klockan 10:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se