Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2020-obligationer

Pressmeddelande

17 september 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren meddelade i pressmeddelande den 11 september 2019 sin avsikt att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Stendörrens utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 5 juli 2020, ISIN SE0010023564 och med utestående volym om SEK 710 000 000 (”Obligationerna”) i den mån sådana inte återköps i samband med det frivilliga återköpserbjudandet vars resultat offentliggjordes i samma pressmeddelande som anges ovan, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 30 juni 2017 (”Förtida Inlösen”).

Stendörren har idag formellt utnyttjat sin rätt till Förtida Inlösen och Obligationerna kommer bli återköpta till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken nu förväntas vara den 11 oktober 2019, till ändring av tidigare kommunicerad förväntad likviddag (7 oktober 2019).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se Magnus Sundell, CFO, 08-518 331 02 eller magnus.sundell@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.