Skip to content
Icke-regulatoriskt

STENDÖRREN UTNYTTJAR RÄTT TILL FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE 2021-OBLIGATIONER

Stockholm, 24 februari 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

 

Stendörren meddelade i pressmeddelande den 18 januari 2021 sin avsikt att utnyttja sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Stendörrens utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 18 juni 2021, ISIN SE0011282052 (”Obligationerna”) i den mån sådana inte återköpts i samband med det frivilliga återköpserbjudandet vars resultat offentliggjordes i pressmeddelande den 21 januari 2021, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 12 juni 2018 (”Förtida Inlösen”).

Stendörren har idag formellt utnyttjat sin rätt till Förtida Inlösen och Obligationerna kommer bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 100.00 procent av det nominella beloppet per Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 22 mars 2021.

I samband med Förtida Återinlösen kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholm, och tilltänkt sista dag för handel är 10 mars 2021.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen (Eng. Notice of Early Redemption) för ytterligare detaljer kring Förtida Inlösen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, CEO

Telefon: +46 703 08 52 09

E-mail: erik.ranje@stendorren.se

 

Per-Henrik Karlsson, CFO

Telefon: +46 721 58 70 92

E-mail: per-henrik.karlsson@stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09