Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren utökar och förlänger strategiskt hyresavtal med 15 år

Stendörren Fastigheter AB har förlängt hyresavtal med hyresgästen Silex Microsystems AB i fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Det nya hyresavtalet löper på 15 år med en total årshyra inklusive sedvanliga tillägg om cirka 15 miljoner kronor. Stendörrens fastighet i Järfälla är en specialfastighet med kontor och renrum för forskning och tillverkning av mikrochips som används till bla backsensorer i fordonsindustrin. I samband med förlängningen genomför Stendörren uppgradering av fastighetens tekniska installationer för 16 miljoner kronor.

”Att tillsammans med Stendörren investera i fastigheten för att långsiktigt säkra vår forskning och produktion i Sverige är mycket glädjande”, säger Silex Microsystems grundare och CEO Edvard Kälvesten.

”Genom investeringarna i fastigheten erbjuds Silex Microsystems AB mer ändamålsenliga och representativa lokaler som anpassas för verksamhetens framtida behov. Vi är väldigt glada och stolta över att ett världsledande teknikföretag valt att fortsätta sitt långa samarbete med oss”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se