Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren utökar sitt obligationslån

Stendörren Fastigheter AB (publ) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor. Obligationslånet är sedan 1 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M plus 5,00 procentenheter. Bolaget har genomfört en tilläggsemission om 50 miljoner kronor till 100 % av nominellt värde varefter totalt 625 miljoner kronor är utestående inom ramen. Emissionslikviden skall användas att delfinansiera de fastighetsförvärv som tidigare kommunicerats och som tillträds under mars månad.

ABG Sundal Collier har varit Stendörrens finansiella rådgivare i samband med denna tilläggsemission och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se