Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren utvecklar logistikbyggnad i snabbväxande logistikområde

Pressmeddelande

6 oktober 2021

Stendörren Fastigheter AB har erhållit bygglov för en logistikbyggnad om ca 6 000 kvm i Brunna i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Projektet är beläget på Symmetrivägen 11 och utgör startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området.

”Det är fantastiskt kul att vi nu kan förstärka vårt kunderbjudande med modern och hållbar logistik i ett av Stockholmsregionens mest attraktiva logistikområden. Vi ser fram emot att genomföra projektet och möta efterfrågan på lokaler för storstadsnära logistik. Stendörren vill erbjuda lokaler som gör skillnad och därför gör det mig extra stolt att vi har lagt stort fokus på att hitta flexibla och hållbara lösningar samt jobbat för en trivsam arbetsmiljö för våra kunders anställda”, säger Erik Ranje, Verkställande direktör på Stendörren.

Stendörren äger sex fastigheter i Brunna och flera av dem har outnyttjade byggrätter med potential för vidare utveckling. Aktuellt bygglov avser första etappen i utvecklingen av fastigheten Viby 19:66. Logistikbyggnaden på ca 6 000 kvm kommer kunna delas mellan två hyresgäster och innebär att Stendörren kan erbjuda lokaler från ca 2 700 kvm. Byggnaden har en tydlig hållbarhetsprofil och ska certifieras enligt BREEAM med mål att nå nivå Excellent. Bland annat planeras för både bergvärme och solenergi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:       

Erik Ranje, Verkställande direktör, 070-308 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, Utvecklingschef, 070-811 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.