Skip to content
Regulatoriskt

Stendörrens styrelseordförande Anders Tägt avböjer omval vid årsstämman 2022

Pressmeddelande

1 december 2021

Styrelsens ordförande i Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2022.

Anders Tägt valdes in i Stendörrens styrelse i januari 2019 och är sedan 2020 styrelsens ordförande. Valberedningen inleder arbetet med att hitta en efterträdare.

Jag vill tacka Anders för hans bidrag och engagemang, först som styrelsemedlem och senare som styrelsens ordförande. Anders engagemang har varit utomordentligt starkt och tydligt under det för bolaget så viktiga förändringsarbete som bedrivits under de senaste åren”, säger Henrik Orrbeck, representant för Stendörrens största ägare Stendörren Real Estate AB och styrelseledamot i Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 21:00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.