Skip to content
Regulatoriskt

Stort intresse när Stendörren utökar sitt Obligationslån

Stendörren Fastigheter AB (publ) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor. Obligationslånet är sedan 1 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M plus 5,00 procentenheter. Bolaget har genomfört en tilläggsemission om 125 miljoner kronor varefter totalt 750 miljoner kronor är utestående inom ramen. Emissionen möttes av stort intresse från investerarna drivet av primärt större svenska institutionella investerare och erbjudandet övertecknades. Totalt deltog cirka 20 investerare i emissionen. Emissionslikviden skall användas för allmänna verksamhetsändamål.

ABG Sundal Collier har varit Stendörrens finansiella rådgivare i samband med denna tilläggsemission och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se