Skip to content
Regulatoriskt

Styrelsens förslag till styrelse

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB har kallats till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm.

Styrelsens förslag till styrelse

Styrelsen föreslår omval av Seth Lieberman, Mikael Nicander, Knut Pousette och Hans Runesten som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (punkt 14 i det förslag till dagordning som angivits i kallelsen till årsstämman). 

Noteras att Erik Selin och Mikael Andersson har avböjt omval.

 

 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se, eller Magnus Sundell, CFO, magnus.sundell@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se