Skip to content
Regulatoriskt

Värdet på Stendörren Fastigheter AB:s fastighetsbestånd ökar med cirka 427 miljoner kronor under andra kvartalet 2016

Stendörren Fastigheter AB har per den 30 juni 2016 låtit externvärdera samtliga fastigheter i bolaget. Värderingarna har gjorts av Newsec, Nordier, CBRE, Forum Fastighetsekonomi, Savills och Cushman & Wakefield. Den positiva fastighetsmarknaden i Stockholmsområdet med fallande avkastningskrav i kombination värdeskapande fastighetsutveckling gör att det samlade värdet på Stendörrens fastigheter enligt dessa värderingsinstitut ökar med cirka 427 miljoner kronor jämfört med tidigare marknadsvärdering.

”Vår värdeskapande fastighetsutveckling, flertalet förlängningar av strategiska hyresavtal och generellt sett stigande hyror i Stockholmsområdet i kombination med marknadens fallande avkastningskrav ger oss denna positiva portföljeffekt. Eftersom förändringen är så pass signifikant meddelar vi nu marknaden denna positiva förändring innan Q2 rapporten släpps den 19 augusti”, säger Stendörrens CFO och vVD Magnus Sundell.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör Stendörren Fastigheter AB. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Magnus Sundell, vVD och CFO Stendörren Fastigheter AB. Telefon 070-6027675

magnus.sundell@stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 07:00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se