Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2023
29 april, 2024 Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023
2022
28 april, 2023 Års- och Hållbarhetsredovisning 2022
2021
29 april, 2022 Års- och Hållbarhetsredovisning 2021
2020
27 april, 2021 Årsredovisning 2020
2019
23 april, 2020 Årsredovisning 2019
2018
23 april, 2019 Årsredovisning 2018
28 maj, 2018 Årsredovisning 2017
2016
21 april, 2017 Årsredovisning 2016
2015
21 april, 2016 Årsredovisning 2015
2014
24 april, 2015 Årsredovisning 2014