Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Viared genom förvärv av en lagerfastighet för 84 miljoner kronor

Pressmeddelande

1 juli 2021
 

Stendörren Fastigheter AB (publ) etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Viared belägen i Borås kommun genom förvärv, via bolag, av lagerfastigheten Vattnet 7 från Fastmax Holding AB och Exakta Group AB. Fastigheten blir Stendörrens första förvärv i det attraktiva logistikområdet Viared. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 84 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 341 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till fyra hyresgäster.

Vi är mycket glada att kunna förvärva en mycket välskött lagerfastighet med starka hyresgäster i Viared vilket är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Fastigheten är belägen utmed väg 40 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 10.30 CET.

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.